ISTEN HÁZAI ÉS SZOLGÁI - MISSZIÓK A XIX. SZ. VÉGÉN - jellemzők

A kereszténység történetének különleges dokumentumai azok a fényképek, amelyekkel e könyv lapjain találkozhat az érdeklődő.Ribényi Antal kispesti plébános egyre nagyobb számú híveinek új templomot szeretett volna építtetni az 1896-os Millenniumra. Erre azonban az egyházi és állami költségtámogatás kevésnek bizonyult. A hiányzó összeget ezért saját magának kellett előteremtenie. 2895-ben keresztény misszionárius paptársaihoz fordult levélben: fényképeket és tárgyakat kért kiállítás céljára, hogy a majdan ebből befolyó összeget is a templom építésére fordíthassa. A felhívásra a világ minden tájáról több mint 6000 tárgy és 600 fénykép érkezett; ezt a kollekciót később a Néprajzi Osztály (a Néprajzi Múzeum elődje) megvásárolta.Ezekből a felvételekből kilencvenet választott ki a könyv szerkesztője az Isten házai és szolgái című fotókiállításhoz, amelyet a külföldi Magyar Intézetek mutattak be a Szent Év alkalmából Varsóban, Prágában, Bécsben és Kassán. A könyv több mint száz képet mutat be,