ISTEN ÍGÉRETEINEK TÁRHÁZA jellemzők

Az angliai prédikátorcsaládban született Spurgeon igehirdetései a maga korában nagy tömegeket vonzottak; a hétezer férőhelyes londoni imaházat, ahol harminc esztendőn át mindig zsúfolt ház előtt hirdette a Szentírás titkait, az ő hallgatói befogadására építették. Ez a könyvecske az elmélkedéseit tartalmazza; az év minden napjára kiválasztott egy-egy textust a Szentírásból, s ahhoz fűzi mondanivalóját. A naptári rész után alkalmakra való áhítatok olvashatók, például a házasságkötés napjára, betegek melletti virrasztáskor stb. Az elmélkedés magányt, egyedüllétet és csendet igényel, és persze a könyv mindennapi kézbevételét, ezért - jobbára magánhasználatra való.