ISTEN VOLT JÉZUS? jellemzők

Az 1934-ben született Richard Swinburne a British Academy tagja. 1985-től 2002-ig a kereszténység filozófiájának professzora volt az Oxfordi Egyetemen. Számos, a vallásos hit természetéről és igazolásáról,valamint a filozófia más területeiről, így az elmefilozófiáról és az ismeretelméletrőlszóló könyv szerzője.Vajon kiállják-e a kereszténység központi meggyőződései a tüzetes filozófiaivizsgálódás próbáját? Miközben vallás és racionalitás körül dúló harc egyre inkább kiéleződik, Richard Swinburne vizsgálat alá vonja a Jézusról szóló legfontosabb tanításokat: Jézus Isten megtestesülésevolt, jóvátételt szolgáltatott bűneinkért, és feltámadt a halálból. Swinburne amellett érvel, hogy ezek a tanok erős és védhető filozófiai alátámasztással bírnak.