Istenevők jellemzők

"Sokáig áltattam magamat azzal, hogy sikerül megtalálnom a tragikus oppozíciónak... legkisebb strukturális egységét... Ilyen tragikum-atomként értelmeztem az anya megölését bosszúból az apa meggyilkolásáért, a fivérnek eltemetését a nővér élete árán, a bűntelen bűnt, amelyért vállalni kell a felelősséget. A végső, a modellértékű helyzeteket, a határhelyzeteket kerestem, amelyek minduntalan ismétlődnek a tragédiák világában." Így foglalja össze görögtragédia-látomását a lengyel-amerikai színháztudós. E modellértékűnek tekintett helyzetek kerete hét görög dráma - a Leláncolt Prométheusz, az Aiasz, a Trakhiszi nők, Az őrjöngő Héraklész, a Philoktétész, az Alkésztisz, a Bakkhánsnők - elemzése.