ISTENI SZÍNJÁTÉK - PARADICSOM jellemzők

DANTE ALIGHIERI (1265–1321) halálának vagy inkább halhatatlanságának közelgő hétszázadik évfordulója ösztönző arra, hogy a nagy költő életművére fokozottabban figyeljünk.Az Eötvös József Könyvkiadó 2012-ben jelentette meg Dante első – Magyarországon eddig ismeretlen – művét, A virágot. Most Dante utolsó művét, a Paradicsomot teszi közzé.Mindkét mű Simon Gyula fordítása.Igaz ugyan, hogy a Paradicsomot a magyar olvasóközönség Babits Mihály joggal klasszikusnak mondható fordításában már ismeri, ismerheti. Mondhatjuk úgy is, hogy Babits Mihály értelmezésében: hisz minden igazi műfordítás egyben értelmezés is, a műfordító értelmezése.Simon Gyula munkája, fordításának szövege új és eltérő a babitsi szövegtől: a dantei művet más nézőpontból közelíti meg, a dantei mű szellemének más elemeit emeli ki, a dantei művészet más arculatát, jellegzetességeit mutatja meg. A szándékban azonban vállalja a közösséget elődjével: a hűségben Dante szelleméhez, Dante művészetéhez.A kiadó és a fordító Babits s