Istennel, vagy Isten nélkül jellemzők

Az események külső-belső vonatkozásában bármennyire igaz is ez az állítás, a mindennapi élet realitásának világában mégis három konkrét szerzőt kell megnevezni, akiknek közös munkája révén jelenhet meg ez a könyv. A kötet anyagát képző dokumentumok nagy része Lénárd Ödön kutatásán alapul. Lénárd Ödön a Pócspetri-ügy tárgyalását az Actio-Catholica képviseletében élte meg. A küzdelmet a hitvallásos iskolák megtartásáért a Katolikus Szülők Vallásos Szövetségének létrehozásával Mindszenty József Bíboros megbízásából, személyesen küzdötte végig. Az Actio-Catholica per az egyházüldözés első átfogó jellegű eljárása volt. Lénárd Ödön kutatása a saját és a katolikus egyház sorsát követte nyomon 1945 és 1948 között. Ez a munka nem vállalkozik az iskolák államosításával kapcsolatos valamennyi fellelhető dokumentum bemutatására, hanem azt a képet szeretné bemutatni, ami Lénárd Ödön szisztematikus gyűjtéséből és személyes emlékeiből megrajzolható. Amikor Lénárd Ödön kutatásait végezte, még nem minden levéltári anyag volt hozzáférhető, az azóta már kutatható iratokkal igyekeztek gyűjtését teljesebbé tenni.