Itáliai reneszánsz jellemzők

A reneszánsz Itáliában született, bölcsője Firenzében ringott, és nemcsak szülőföldje kultúrájában és művészetében hozott alapvető fordulatot, hanem - más-más formában és eltérő megoldásokkal - megújította egész Európa művelődését. Kiindulópontja az ókor filozófiája és irodalma, mitológiája és művészete iránt feltámadt érdeklődés volt, ami a neoplatonizmus eszméivel és a humanista műveltséggel párosult. Ekkoriban kezdték tanulmányozni a természetet és az embert, középpontba került az anatómia, új meg új technikai megoldások születtek, és a különböző művészeti ágak harmóniájára törekedtek. Amit egykor artes mechanicaenek tartottak, a reneszánszban megkapta az artes liberales rangját, jelezve, hogy a művészeket már nem kézműveseknek, hanem alkotóknak tekintették. E káprázatos stíluskorszakot olyan nagy alkotók munkássága fémjelzi, mint Masaccio és Donatello, Brunelleschi és Leonardo, Michelangelo és Raffaello.