JAKAB, AZ ÚR TESTVÉRE - JAKAB AZ ŐSGYÜLEKEZET ÉS AZ ŐSEGYHÁZ KONTEXTUSÁBAN jellemzők

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja, bár az átlag bibliaolvasó igen keveset tud róla. Alakja nem tartozik a legkutatottabb újszövetségi témák sorába, épp ezért is fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén a szerzőfelmutatja a Jakab-képek sokféleségét és különbözőségét, s ebből kiindulva elemzi Jakab teológiáját az ősgyülekezeten belül, melyegy „apostoli” tanítót állít elénk, nem pedig egy meghatározott irányzathoz kötődő teológust.Galsi Árpád könyve hézagpótló a hazai tudományos életben, ugyanakkor a nemzetközi kutatás viszonylatában is újat hoz azáltal,hogy újszövetségi teológiai szempontból kívánja újragondolni Jakab szerepét. Emellett a szerző nem titkolt szándéka, hogy előmozdítsa aSzentírás jobb megértését és megélését.