Japán nyelvtani összefoglaló jellemzők

"A japán iskolai nyelvtan (a japán kötelező oktatás során tanított nyelvtan) a szófajok rendszerére épül. Ez nagyon hasonló a magyar nyelvtani leíráshoz, tehát nem jelent különösebb problémát a megértése. A kommunikáció-központú szemlélet miatt viszont elengedhetetlen a mondattani, szövegszerkezeti és a beszéd-stratégiai kiegészítés. A mondattani rész a magyar nyelvtan tárgyalási módját követi, figyelembe véve a japán nyelv sajátosságait. Tekintve, hogy a könyv kézikönyv jellegű, itt kiegészítő leírást igyekszik adni az egyes problémákról. Ezért ugyanazok a szerkezetek pl. igealakok ebben a részben is szerepelnek, megfelelő utalásokkal a szótani fejezetre. Ez ugyan a terjedelmet megnöveli, de ugyanakkor, reményeim szerint, javítja a használhatóságot. A teljesség kedvéért röviden foglalkozni kell az írásmódokkal és a fonetikával is. A függelékben pedig szerepelni kell a legfontosabb szó- és kifejezéscsoportoknak, melyek a nyelvtanulás során hasznosak lehetnek. Ezzel össze is állt a könyv tartalma." (A szerző)