Játékos német 3. jellemzők

Játékos német nyelvi gyakorló kezdőknek.
A német nyelv tanulását legjobb kisiskolás korban elkezdeni, amikor a gyermek az anyanyelvén már jól tud írni és olvasni. A népszerű LÜK rendszer rég várt, pedagógusok által igényelt sorozatának harmadik füzete motiváló képekkel, játékosan bővíti a már meglévő szókincset, miközben gyakoroltatja pld. a névmások, elöljárók, számnevek használatát, és tudatosítja -többek között- a névszóragozás vagy a felszólító mód jellemzőit.
A tanulást minden oldalpáron további, kreativitásra ösztönző egyéni feladatok teszik még szórakoztatóbbá. Ezért a füzet differenciáltan is használható, sőt alkalmas lehet szótár használatának gyakorlására is. A Játékos német 4. kötete további, az előző füzetekre épülő feladatokat és újabb játékokat kínál; az 1. és a 2. füzetekben könnyebb, de nem kevésbé hasznos feladatok találhatók.
Lapról lapra, napról napra okosabban, ügyesebben!
A füzetet miniLÜK kirakókészlettel használjuk!