JÁTÉKOS NYELVTANITÁS - 102 SZÓRAKOZTATÓ FELADAT A NYELVÓRÁN jellemzők

Raktári szám: 56450 - A kötet módszertani segédkönyv nyelvtanároknak, olyan játékos tevékenységek gyűjteménye, melyek a nyelvórákat hatékonyabbá, színesebbé teszik. Az általános iskolától a felnőttoktatásig, a legkülönbözőbb nyelvi szinteken jól használható.A könyv újdonsága, hogy a magyar nyelvű játékleírásokat több idegen nyelvből vett példák (angolból, németből, oroszból, franciából, latinból) egészítik ki.Szerkezetileg a könyv feladattípusok szerinti fejezetekre bomlik (pl. bemelegítő, ismétlő, bevéső, társalgási, szövegalkotó, fordítási). A feladatok részletes leírásán kívül a szerzők megadják a szükséges tudásszintet, a feladatok időigényét és hogy milyen készségek fejlesztésére alkalmazhatók.