Játékos tanulás: Formák és sorminták jellemzők

A Disney Indul a sulibusz foglalkoztatókönyvek kiváló segédeszközök gyermekünk képességeinek fejlesztéséhez. A könyv olyan jól felépített feladatsorokat tartalmaz, melyek célja, hogy gyermekünk elsajátítsa a sikeres iskolai szereplés szempontjából rendkívül fontos alapkészségeket. A mese, az interaktív matricák, a kötet végéből kivágható könyvecske élvezetessé teszik a tanulást, ugyanakkor fejlesztik a gyermek logikai gondolkodását.
Miért fontos, hogy gyermekünk könnyen felismerje a formákat és a sorminták logikáját? A kutatások azt bizonyítják, hogy a formák és a sorminták egyedi vonásainak felismerése felkészíti a gyermekeket a bonyolultabb geometriai és algebrai fogalmak befogadására. Tanulás közben a kicsik egyre élesebb megfigyelőképességre tesznek szert. A formák esetében a szögek, oldalak és egyenes vonalak eltérő vonásait keresik, a sormintáknál az azonosságot és a különbözőséget ismerik fel.
Legyünk partnerei gyermekünknek, és segítsük a könyv feladatainak megoldása közben, hogy elérje azokat a fontos mérföldköveket, melyek teljesítésével magabiztos és önálló tanulóvá válhat az iskolában.