Játsszunk együtt! II. jellemzők

A II. rész játékos feladatai a gyermekek alábbi képességeit fejlesztik: vizuális figyelem, hallási figyelem, látási alak-háttér tagolása, hallási alak-háttér tagolása, hallási megkülönböztető képesség, alakállandóság, rész-egész viszonya, vizuális memória, hallási emlékezet, testséma, téri tájékozódás, nagymozgás, finommozgás, szem-kéz és szem-láb koordináció, beszédmotorika, kétféle inger összekapcsolása, téri és időbeli sorrendiség, számfogalom alakítása. A kétkötetes kiadvány méltó és szerves folytatása azoknak a megjelent gyakorló szakanyagoknak, amelyek célja, hogy játékos légkörben, családi környezetben fejlesszék a képességeket a sikeres iskolai tanulás megalapozása érdekében. A szerző a játékos feladatok tárát nem egy diagnosztizált, körülhatárolt probléma terápiás lehetőségének szánta. Célja ennél sokkal átfogóbb. Megajánlja az iskolai tanulást megalapozó képességek funkcionális gyakorlását.