Játszótárs - Képes magyar értelmező szótár jellemzők

Az enciklopédikus igénnyel írt Játszótárs kifejezetten a magyar általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak szól. Egységes világképet tükröz, nemzeti kultúránk ismeretére, a Föld és élővilága tiszteletére, embertársaink elfogadására, a szeretetkapcsolatok fontosságára tanít.
Mindezt játékosan teszi, rengeteg irodalmi, képzőművészeti, filmes példát hoz fel az egyes szócikkek magyarázatakor.
- Közel 1700 szócikk értelmezését adja.
- A NAT és a kerettantervek, valamint az ezeken alapuló tankönyvek által előírt, illetve használt fogalmakat fejti kis.
- Bővíti és aktivizálja az alsósok általános szókincsét.
- Példaanyaga hangsúlyosan a magyar kultúra kincseiből merít.
- Érdekes szövegrészletek felhasználásával fejleszti az olvasási készséget, többnyire a hat-tízévesek számára ismert szerzőktől válogatva.
- A szerző megközelítésmódja játékos.
- Példamondatokkal emeli ki az igekötők jelentés-megkülönböztető szerepét.
- További kutatómunkára, olvasásra, zenehallgatásra, filmnézésre, kirándulásra, logikai és társasjátékra motivál.
- Látványos, zömmel gyermekeket ábrázoló illusztrációkkal, kérdésekkel és feladatokkal tartja ébren a figyelmet.
- A keresztutalásokkal felkészíti a tanulókat az idősebb korosztálynak szóló szótárak, lexikonok, enciklopédiák használatára.