JAVA PROGRAMOZÁSI NYELV I. jellemzők

Ez a könyv egy többrészes sorozat első tagja. A Java programozási nyelv alapvetően nyolc csomagra van osztva, amelyek közül ez a java.awt csomag ismertetése. A könyv használata során tapasztalni fogják, hogy a példákban olyan osztályok metódusait is fel fogom használni, amelyek ismertetése csak hátrébb található. Ennek egyszerűen az a magyarázata, hogy egyes metódusok kipróbálásához szükséges valamilyen környezet, amelyhez fel kell használnunk más osztályokat is. A programok kipróbálásához szükséges a JDK 1.0 fejlesztőkészlet, amely letölthető a Sun Microsystems Web-oldaláról , vagy a magyaror-szági tükörszerverek egyikéről. A könyvben rendszereztem az osztályokat, hogy lehetőleg valamilyen logikai sorrendben kerüljenek ismertetésre. A könyvhöz tartozik egy Referenciakártya is, amelyben megtaláljuk a részletes tartalomjegyzéket, amely egyben az osztályok mezőinek, konstansainak, konstruktorainak és metódusainak felsorolása is. - Móricz Attila