JÉGHERCEGNŐ - FLORENCE - ROMANTIKUS REGÉNY - jellemzők

Shelley, a kis bakfisleány, nemcsak célratörő ésnagyszájú, de mint váratlanul kiderül, roppant ügyesműkorcsolyázó is. Furcsa mód a tehetségéről ő is csakakkor szerez tudomást, amikor megismerkedik apjaszerelmével, egy Beverly nevű ifjú hölggyel, aki -- mittesz isten -- korcsolyaedző is. Továbbá Shelleyfiatalon meghalt édesanyjának az egykori barátnője, ámerről a körülményről Beverly mélyen hallgat, mert hanem is tudja, de érzi, hogy valamilyen súlyos titoklappang a háttérben, egy olyan rejtély, amely nemcsak afiatalkori barátságot dúlta fel, de nagy veszélytjelenthet a mind fontosabbá váló új szerelemre is. A szépséges edzőnő balsejtelmei beigazolódnak, egycsaknem elfeledett ember és annak régi becsvágya miattmár-már veszni látszik minden, a sportkarrier és aszerelem is, ám a bakfislány nem azért tizenéves ésvagány, hogy hagyja szétesni az öregek életét. ÖsszefogBeverlyvel, kézbe veszi a dolgok irányítását, ésnemsokára egyszerre örülnek mindhárman a kistestvérszületésének és a legújabb