Jegyzett magyar festőművészek almanachja 1800-1914. / Festőművészeink a korabeli sajtó írásaiban jellemzők

Két csodálatos képzőművészeti kiadvány műértőknek, műkedvelőknek.