Jelek az úton - Irodalmi feladatgyűjtemény 8. osztály jellemzők

Könyvsorozatunk az elméleti tudnivalók feldolgozásán túl rendszeres könyvtárhasználatra nevel, arra készteti a tanulót, hogy megismerje az önálló ismeretszerzés forrásait. A szerző az irodalmi művek tartalmi és formai elemzésén túl előtérbe állítja az alkotások értő megszólaltatását, beszédtechnikai tanácsokat nyújtva a diákoknak.