Jelenkor 2005. február jellemzők

A tartalomból: Szabó T. Anna versei; Forgách András: Zehuze (részlet egy készülő regényből); Forgách András: Aki van (Scherter Judit beszélgetése); Darvasi László: Virágzabálók (regényrészlet II.); Angol nonszensz költők: Edward Lear és Hilaire Belloc versei; Csehy Zoltán: Pacificus Maximus Hecatelegiumából; Papp Sándor Zsigmond: Protekció (elbeszélés); Poós Zoltán: Az alkony fokozatai (regényrészlet); Acsai Roland verse; Németh Zoltán verse; Bacsó Béla: "A természet mégiscsak egy" (tanulmány);
Zsák Judit: "Előbb a fény. Csak azután a nap" (Szabó T. Anna: Fény; Rögzített mozgás); Tüskés Tibor: "Közös hancúrozás" (Pásztor Béla-Weöres Sándor: Holdaskönyv - Gaál József rajzaival); Kisantal Tamás: Ziggy Stardust és a flagellánsok (Klaniczay Gábor: Ellenkultúra a hetvenes-nyolcvanas években); Bárány Tibor: Lét és idea (John Locke: Értekezés az emberi értelemről); Károlyi Csaba: A hamvasság dicsérete (Kiss Ottó: Javrik könyve); Tompa Andrea: Nyugtalan utazók (Dalos György: Szahalin. Csehov szigete);
Hámori József: Tessék olvasni! (Sz. Koncz István beszélgetése)