Jó játék a matematika jellemzők

A kisgyermekkortól a felnőtté válásig különböző életszakaszok követik egymást. Az iskoláskor előtti időszak jellemző tevékenységi formája a játék, az iskoláskoré a tanulás, a felnőtté a munka. Játék, tanulás, munka - minden életszakaszban ott vannak, csak különböző arányban. Miközben a gyermek játszik, mintegy "mellékesen" tanul, és "munkát" is végez. A játék az, amire egy kisgyermeket nem kell buzdítani: kedve van hozzá, szívesen teszi. Mégis milyen nehéz a kedvet, érdeklődést megőrizni, átvinni a tanulásba is! Sok gyermek számára keserves ez az időszak - feladatok, számonkérések - hirtelen egy egészen más világ veszi körül. A sorozat célja megkönnyíteni ezt az átmenetet a gyermek számára.