Jogbölcseleti töredékek jellemzők

A kötetben található írások a jogbölcseletben tájékozódni szándékozók számára kíván segítségül szolgálni. A közölt hat tanulmány az elmúlt kétszáz év néhány fontosabb irányzatát (történeti jogi iskola, historical jurisprudence, marxista jogelmélet, neokantiánizmus, szabadjogi iskola, amerikai jogi realizmus, Critical Legal Studies, jogi feminizmus stb.), azok főbb jellemzőit mutatja be. Az olvasottak remélhetőleg nemcsak az érdeklődő joghallgatók, hanem az elméleti és gyakorlati jogászok számára is nyújt megismerésre méltó, hasznosítható gondolatokat.