JOGELMÉLET jellemzők

Pokol Béla e kötetben a jog átfogó elméletét igyekezett kibontani. A társadalomelméleti kiindulópontokat ehhez elsősorban Luhmann elméletére alapozta, és ennek megfelelően a társadalmat mint az átfogó valóság értelmi rendszerképződését vette alapul. Luhmanntól eltérően azonban a társadalom uralmi szerkezetét is megpróbálta beemelni a társadalomelméleti összegzésébe, és a jog elemzésénél igyekezett figyelemmel lenni az össztársadalmi szinten domináns csoportok jog feletti meghatározására.