Jogelmélet és gyakorlati filozófia jellemzők

A könyv a gyakorlati filozófia és a jogelmélet közötti kapcsolat kérdéseit a kortárs angolszász analitikai jogelmélet vitáin átszűrve tárgyalja. Egyik bevallott célja, hogy hozzájáruljon ennek a diskurzusnak a recipiálásához a magyar jogelméletben.