Jogpolitika jellemzők

A Jogpolitika - A Jog humanizálása a jog értékorientációjának új paradigmáját képviseli. Elsősorban a jogi sztereotípiák, valamint a vulgáris és pozitivista jogi közgondolkodás meghaladására vállalkozik, hangsúlyozva, hogy a jog nem a napi politika, nem az államhatalom vagy a párturalom eszköze, hanem különálló alrendszerként értelmezendő egy demokráciában, azaz önálló rendeltetés és szerep betöltésére hivatott. A jogpolitika társadalmi funkciója szerint a társadalmi (köz)politika közvetítésére szolgál a jogi szabályozás szükségletei alapján, tekintettel a jogi-szakmai sajátosságokra (a jogi szabályozás kivihetőségére és érvényesíthetőségére), illetve elősegíti a jogászi ethosz tudatosítását, a jogi kultúra értékeinek megvalósítását és modernizálását, valamint humanizálását.
E munka a jogi-szakmai szemlélet megalapozása és fejlesztése végett nemcsak a joghallgatók, hanem gyakorlati jogászok és a közéleti érdeklődésű értelmiségiek figyelmére is számít.