Dániel jellemzők

"A Szentírás nagy prófétai könyvei közül Dániel nyújt igazán átfogó, sőt időrendi áttekintést a hajdani és majdani jelentősebb korszakokról, történelmi és eszkhatológiai fordulópontokról. A Szentírás több könyve is kijelentéseket rejt a nemzetek, Izrael és az egyház sorsáról, de egyedül Dániel ismerteti - a nemzetek és Izrael vonatkozásában - Isten tervének profetikus "menetrendjét". Dániel könyve ezért a bibliai próféciák nélkülözhetetlen szerkezeti, összetartó eleme, és a teljese Ószövetség prófétai kinyilatkoztatásának kulcsa. Tanulmányozása nemcsak azért fontos, mert lapjain az Ószövetség egyik jelentős prófétai könyvének üzenete tárul fel, hanem azért is, mert a Babilonba száműzött júdai próféta sorai nélkülözhetetlenek bármiféle eszkhatológiai rendszer vizsgálatához, felállításához. Dániel könyve - ahogy több más szentírási szakasz - emellett reményt nyújt, hogy a beteljesülést már nem a messze távolból kell remélnünk.
E kötetben John F. Walvoord már-már klasszikus, 1971-es Dániel-kommentárjának (e kötetben az első hat fejezetnek) a Dallas Theological Seminary ószövetséges oktatói, bibliakutatói által 2011-ben átdolgozott, frissített kiadását adjuk közzé. Ha az olvasó e könyv hatására alaposabban átlátja az összefüggéseket Isten próféták által előre jelzett "menetrendje" és a kortárs események között, és erősebb bibliai alapokon, tisztább reménnyel várja a próféciák végpontját az emberkéz érintése nélkül leszakadó, majd az egész Földet betöltő Kősziklát -, akkor a szerző és a kiadó szándéka teljesül." (A Kiadó)