Jól felkészültem-e? Kémiai feladatsorozatok 8. osztály jellemzők

Egy éve már, hogy ismerkedtek a kémia rejtelmeivel, érdekes anyagait és változásait vizsgáljátok, s több-kevesebb erőfeszítéssel és sikerrel tanuljátok, sajátos jelrendszerét alkalmazzátok. Ez a feladatgyűjtemény ahhoz szeretne segítséget nyújtani, hogy alapvetően törzsanyagra épülő feladatok megoldásával a szervetlen és szerves kémia birodalmába tett bepillantás az ismeretek rögzítésével tartós legyen, a továbbtanuláshoz szükséges alapokat begyakoroljátok. Hasznos lesz a témazárókra való felkészüléshez, az alapműveltségi vizsgához erőpróba. A feladatok eredményes megoldása feltételezi a 7. osztályban elsajátított szilárd alapokat; az anyag szerkezetének ismeretében tudjátok csak a 8. osztályban bemutatásra kerülő újabb anyagok tulajdonságait és változásait értelmezni; tények, adatok, alaptörvények ismeretében lehet az összefüggéseket felismerni és megválaszolni. Egy-egy összetettebb kérdés, probléma, szélesebb ismeretkört ölel fel, így tudást és kitartást igényel a sikeres megoldás. Ha a törzsanyagon túl is érdekel benneteket a kémia, ha versenyekhez kerestek segítséget, e kiadvány nehezebb, összetettebb feladatain gyakorolhattok. A megoldásokat a feladatok sorrendjében megtaláljátok a kérdések után.