Jól felkészültem-e? Matematikai feladatsorozatok 6. osztály jellemzők

A matematikát megérteni, a matematikai ismereteket biztonsággal alkalmazni csak úgy lehet, ha az alapok szilárdak. Ezért igyekeztünk ebben a könyvben olyan feladatokat és egyszerű kérdéseket feldolgozni, a 12 éves tanulók tudásszintjének megfelelően, amelyek az alapokat erősítik. A könyv célja, hogy a tanulók a tanítási órákon szerzett ismereteiket önállóan elmélyíthessék, illetve tudásukat ellenőrizhessék. Felépítése a 6. osztályos tantervnek megfelelő, de nem azonos a jelenleg használatos tankönyv szerkezetével (a geometria összefüggően jelenik meg). Az egyes fejezetek alcímei tanítási egységek címei, így a tartalomjegyzék alapján jól lehet tájékozódni az otthoni napi munkában.