JUGOSZLÁVIA NINCS TÖBBÉ jellemzők

A szerző 2000. február 18. óta a független Horvátország köztársasági elnöke. Megbízatása 5 évre szól. A történelem úgy hozta, hogy jelentős szerepe volt a jugoszláv államszövetség lebontásában, ő volt ugyanis 1991. június 30-tól 1991. október 8-ig az államszövetség utolsó soros elnöke. Elnökségének idejére esik a Szlovénia elleni háború, amely Szlovénia függetlenségével ért véget, illetve a jugoszláv-horvát háború. Az ő osztályrésze lett Horvátország kiléptetése az államszövetségből. Hogy milyen körülmények között, milyen véres áldozatok árán, arról is szól ez a könyv, amely 1993-ban jelent meg Zágrábban, még a frissen átélt élmények, bizonytalan kimenetelű politikai döntések hatása alatt. A könyv gerincét az 1991-92-es évek történései adják. Ekkor volt legerőteljesebb az a délszláv nemzetek közötti ellentét, amelynek utolsó pontjaként Milosevics megérkezett Hágába, a Nemzetközi Bíróság ítélőszéke elé. Mesia kendőzetlenül ír ezekről a nemzeti ellentétekről, mértékükről, illetve arról,