ŐSMAGYAR JEL-KÉP-EK - A ROVÁS JEL-REND-SZER MÁGIKUS VILÁGA jellemzők

amp;quot;A Magyar nyelv és az Ősmagyar írás – amit ma rovásírásnak nevezünk, – a történet-tudomány legfurcsább és legérdekesebb régészeti lelete! Ugyanis a szavak és jelek réteges jelentései közé rejtve, egy létfontosságú üzenetet hordoz az emberiség számára!S hogy miről szól ez az üzenet?Nos, nem kevesebbről, mint az élet értelméről… és arról,hogy mi teszi EMBERRÉ az embert!A mai emberiség nagy része, közöttük elismert tudósok, sajnos úgy állnak ezekhez a kérdésekhez mint a gyerekek. Akiknek a felnőttlét komoly problémáiról mesélnek – amit ők nem értenek, nem érdekli őket, – de ha majd felnőnek megértik ők is…Mert mindeközben mai ember fejlettségére sajnos az a jellemző, hogy szinte a végletekig fejre-állított világban élünk, ahol hamis értéktelen dolgokat ünneplünk, miközben valódi ÉR-T-ÉKEKEN taposunk! Az OK-TATÁSBAN hazugságok képezik a kötelező tananyag gerincét, ezért természetes hogy tudósnak nevezik a tudatlant aki temeti az igazságot… Miközben elvakultan ismételgetjük, hogy a mai embe