Kádár János és a 20. századi magyar történelem jellemzők

Kádár János 2012-ben lett volna száz éves – a Politikatörténeti Intézet 2012 májusában kétnapos tudományos konferenciát rendezett Kádár és a 20, századi magyar történelem címmel ebből az alkalomból. A korszakkal foglalkozó történészek a saját, speciális kutatási területükön belül vizsgálták és mutatták be Kádár János szerepét és politikáját. A tanulmányok két nagy fejezetre oszlanak: az első négy Kádár János és Magyarország történetével foglalkozik, míg a második csoportba olyan szövegek kerültek, amelyek Kádár egy-egy hazai vagy nemzetközi konfliktusban játszott szerepét teszik vizsgálat tárgyává. A kötet szerzői és szerkesztői tisztában vannak azzal, hogy a Kádár nevével fémjelzett időszak Magyarország 20. századi történelmében rendkívüli fontossággal bír. A korszakot és névadójának politikáját továbbra is kutatni kell, hiszen számos problémát nem, vagy csak hiányosan ismerünk. Őszintén reméljük, hogy e kötet hozzájárul e tudásanyag bővítéséhez.