Kádár János politikai életrajza II. kötet jellemzők

Lassan másfél évtizede, hogy meghalt Kádár János, de az indulatok személye és megítélése körül nem csendesedtek. A kétkötetes mű második részében is kérdőjelek sora vár megválaszolásra. Mi volt a szerepe Nagy Imre kivégzésében, a megtorlásokban? A "hideg majálisokat" követően a sajátosan magyar utat, a megbékélést kereste, vagy csak taktikusabb volt kelet-európai társainál? Voltak-e barátai, milyen volt a magánélete? Gazdag forrásanyagra támaszkodva e kérdésekre keresi a választ a szerző, aki kortársa, s kutatója a kornak. Huszár Tibor monográfiája az első átfogó, tudományos igénnyel a nagyközönség számára készült Kádár-életrajz, amelyet fényképfelvételek egészítenek ki.