KALEVIPOEG - ÉSZT NEMZETI EPOSZ jellemzők

A 18. század utolsó harmadában az európai eposz-vita meghatározó volt nemcsak az észtek, hanem más kelet-európai nyelvű közösségek számára is: az emberiség kultúrtörténetében az a nép/nyelv marad fenn, amelynek ún. naiv- vagy műeposza van. Ez a felfogás összekapcsolódott a Herder által tárgyalt nemzeti kérdéssel. A német evangélikus lelkész-történész először az ún. állam-nemzet, majd az ún. kultúr-nemzet fogalmát kialakítva tágította a nacionalizmus fogalomrendszerét. A bölcsészként induló észt orvos, Kreutzwald a herderi „kultúr-nemzet” álláspontját vállalva mindent elkövetett, hogy megalapozza a kialakítandó/kialakuló nemzetfogalomhoz kapcsolódó munkásságát. 1862 júniusában – a nemzeti gondolat európai megvalósulásának idején –, százötven évvel ezelőtt, Kuopióban megjelent immár német fordítás nélkül a Kalevipoeg észt változata az észt nép számára 254 lapon, ezer példányban. Az eposz illusztrációt Bakacsi Lajos festőművész készítette, tekintettel az észt grafika 19. századi hagyomány