Kalligram - Borges jellemzők

A 2008. májusi szám többek közt az alábbi írásokat tartalmazza:
-Tőzsér Árpád: Endümion; Szó; Az Úr megteremti Ádám és Éva múltját; Párosz (versek)
-Balázs Attila: Tito hasa (novella)
-Sopotnik Zoltán: Futófény; Futódal; Futónomád; Futóhét (versek)
-Gordon Agáta: Evolúciós induló (vers)
-Pályi András: Az élet méze (regényrészlet)
-Jósvai Lídia: "Az irodalmi énem inkább én vagyok, mint a hétköznapi" (beszélgetés Pályi Andrással)
-Miklya Zsolt: Süket mise a festő műtermében; A festő süket fallal beszélget; Egy megkésett Goya-metszet (versek)
-Raymond Carver: Mechanika kezdőknek; Minden hozzáragadt; A fülke (novellák, Gárdos Júlia fordításában)
-Bodor Béla: Komjáthy Jenő-palimpszeszt; Pilinszky János-palimpszeszt (versek)
-Rácz Péter: Levéltöredék Felicétől; Út a tanyához; kintről nézed (versek)
-Takács Zsuzsa: A merénylő monológja (vers)
-Borges
-Jorge Luis Borges: Az éjszaka története; A vak (II); A délután; Texas; Az összeg (versek Imreh András fordításában)
-Jorge Luis Borges: A történelem szemérmessége (esszé Imreh András fordításában)
-Bartók Imre: Borges könyvtáráról (tanulmány)