Kálvin élete és teológiája jellemzők

Az utóbbi évtizedekben számos, Kálvin idejéből származó új forrás látott napvilágot, a szakirodalomban pedig a továbbgondolás irányába mutató új szempontok kerültek előtérbe. A Kálvin-kutatás elérkezett arra a pontra, hogy a genfi reformátor életrajzának több kérdéses területét is újraértékelje. Ez a könyv Kálvin művének, hatásának és teológiájának életrajzi áttekintése. Célja, hogy bevezesse az Olvasót Kálvin lelki-szellemi fejlődésének folyamatába, valamint hogy segítsen minket elhelyezni őt a reformátorok között és a reformáció történetében. Kálvin fő műveinek elemzése, a forráskiadásokra és az aktuális szakirodalomra való utalások ezen kívül lehetővé teszik a további önálló munkát is. A mű a kutatások legújabb kérdésfelvetéseit is érinti. Például: Kálvin, mint a reformáció második nemzedékének reformátora: Kálvin részvétele korának teológiai vitáiban és történelmi feszültségeiben.