Kálvinista csepp a katolikus tengerben jellemzők

A mű témája a lengyelországi reformátusok - egykori és jelenlegi vallási kisebbség és részben ma is etnikai kisebbség - múltja és jelene, valamint a hozzájuk szorosan kapcsolódó szellemi kultúra - oktatás, szépirodalom, képzőművészet, zene és tudomány - története. Jelentős terjedelemben foglalkozik a lengyelföldi reformátusságot ábrázoló lengyel szépirodalommal is, az utolsó fejezet pedig kitér a magyar- és lengyelországi kálvinisták kapcsolataira, valamint összehasonlítja a két állambeli református szellemiséget.
A tudományos igénnyel, de szélesebb közönség számára készült munka modellértékűen vázol fel egy Kelet-Közép-Európában gyakori folyamatot: egy nagy létszámú csoport összezsugorodását kicsi, de életképes, szellemi értékeit őrizni és erősíteni tudó közösséggé.