Káosz és nemlineáris dinamika a társadalomtudományokban jellemzők

Rend és káosz? Mindez már a társadalomtudósok őszinte érdeklődését is kiváltotta, hiszen a "bölcsőtől a sírig kísér minket az a nevelői feladat, hogy rendet teremtsünk a káoszban, irányt szabjunk a térnek, a fegyelmet szabadsággal, a sokféleséget egységgel párosítsuk, mert hiszen ezeket a morális követelményeket állítja elénk a vallásfilozófia, a tudományok és művészetek, a politika és a gazdaság". A jelen kötet azt kívánja illusztrálni, hogy a káoszelméletet ma már a társadalomtudományok legkülönfélébb területein is szaktudományként művelik. A tanulmányok a politológiától, a szociálpszichológia és szociálpolitika problémáin keresztül a gazdasági dinamika területeiig vezetnek el bennünket.