Kard a pajzs mögött jellemzők

A szovjet csapatok 1944 december végén súlyos harcok árán bekerítették Budapestet. A német hadvezetés a magyar főváros felmentése és a számára létfontosságú dunántúli terület visszafoglalása érdekében jelentős erőket, főleg páncélosalakulatokat vetett be. A három német "Konrad" fedőnevű felmentési kísérlet és a szovjet 3. Ukrán Front ellencsapása együttesen a keleti hadszíntér egyik legádázabb összecsapás-sorozatát eredményezték. Ebben a mintegy másfél havi elszánt küzdelemben a páncélozott harcjárművek mindkét fél esetében igen fontos szerepet játszottak.
A szerző elsődleges (levéltári) források, a rendelkezésre álló szakirodalom és megbízható visszaemlékezések segítségével először a harcoló felek helyzetét, csapatait, terveit, fegyverzetét és hadrendjét igyekszik bemutatni, majd a lehető legnagyobb részletességgel tárgyalja magukat a harccselekményeket, végül elemzi a harcok kimenetelét. Az események könnyebb megértését számos egykorú fénykép mellett Mihályi Balázs kiváló térképei is segítik.