KARDOK ÉS SZABLYÁK KÉPES ENCIKLOPÉDIÁJA jellemzők

A remek kiállítású kötet egészen a 21. századig követinyomon a kardok, szablyák és lándzsák históriáját.Az őskőkori kezdetektől és az első európai és mezo -po támiai bronzkori kardok megjelenésétől ismertetia pengefegyverek és katonai taktikák fejlődését, ame -lyek jelentősen alakították az ókori Egyiptom, Görög -ország és Róma nagy civilizációit, de foglalkozika kard fontos szerepével a kelták művészeti és mitikushagyományaiban. A folytatásban rátér a középkorra,a kard harci fegyverként befutott pályájának csúcs -pontjára, bevezeti az olvasót a középkori lovagok éskeresztes vitézek – és ellenfeleik, a közel-keleti seregek világába.