Karosszéria- és gépjárm#ipari szakismeretek jellemzők

A jelenlegi társadalmi, gazdasági átalakulásunk következményeként oktatásunk, szakképzésünk is az átalakulás idejét éli. A képzés tartalmának és formájának átalakításakor keressük a fejlett nyugati országok képzésébil a számunkra hasznosítható elemeket. A tankönyv alapjaitól kezdve ismerteti a témát, nagy hangsúlyt helyezve a várható technikai fejlidésre. Egyszer#, világos kijlentései megkönnyítik a megértést; és így alkalmas a nagy összefüggések bemutatására. Sem hosszadalmas magyarázatok vagy kérdések, sem nehezen értheti ábrák vagy táblázatok nem vonják el a figyelmet.