Kastélyok, udvarházak és lakóik a régi Székelyföldön jellemzők

Az erdélyi magyar történetírás kiemelkedő egyénisége, a tudományos utánpótláson állandóan fáradozó, szakismereteit és tapasztalatait átadni kívánó, mindenben és mindenhol kortársait segítő embere volt korának Demény Lajos. Ő volt a bukaresti magyar, aki az akkor kifelé is roppant hiatalos román akadémiai történettudományi intézetben képviselte magyar történetírást. Amely magyar történetírás sőt, önmagában az, aki a magyar történelemről beszél tudottan vörös posztó módjár ingerelte a román nacionalizmusokat olvashatjuk Glatz Ferenc köszöntő sorait Demény Lajos Emlékkönyvében. Demény Lajos történész, a Román Tudományos Akadémia bukaresti Nicolae Iorga Történettudományi Intézet tudományos kutatója, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja halálának egyesztendős évfordulója alkalmából tanítványai, barátai, tisztelői 2011. szeptember 2223-án a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban In memoiram Demény Lajos 19262010 című előadássorozattal emlékeztek meg az erdélyi magyarság kiváló egyéniségére.