Katolikus missziók a hódolt Magyarországon I. (1572-1647) jellemzők

A kötet a magyarországi török hódoltság területén szervezett katolikus missziók történetét kíséri végig az első lépésektől a missziós intézményrendszer megszilárdulásáig. Témájánál fogva szervesen illeszkedik a nagy hagományokkal rendelkező vatikáni magyar kutatómunka eredményeként létrejött monográfiák, illetve az elmúlt évtizedekben napvilágot látott hódoltsági művelődés- és egyháztörténeti munkák sorába. Mindamellett mindkét meghatározó kutatási riány szempontjából hézagpótló, mivel a Szentszék és Magyarország kapcsolatait vizsgáló művekben a hódolt országrész eddig csak igen kis mértékben volt jelen.