Katona József történelmi művei jellemzők

E kötet azonos tárgykörű, de eltérő értékű és hitelességű írásokat tartalmaz. Közülük Katona életében csak A' Kecskeméti Pusztákról című tanulmány jelent meg, azért került a kötet elejére. Tárgya szerint és legnagyobb részének keletkezésében is megelőzte ezt, de befejezetlen marad az a mű, amelyet fiának halála után id. Katona József adott ki Szabados Kecskemét Alsó Magyar Ország mező városa' történetei címmel.
Kiegészítettük ezt az id. Katona másolatában Kolozsvárra került fejezetekkel, figyelembe véve az ezekkel párhuzamos, Miletz János által kiadott részeket is. A Függelékbe soroltuk Katonának Miletztől szintén kiadott történelmi jegyzeteit.
Az egyes művek (részletek) hitelességéről és kiadásuk módjáról a Jegyzetek tájékoztatnak. (Orosz László)