Katonák - lelkészek jellemzők

A tábori vagy katonai lelkészet a hadsereg önálló lelkészi szervezete, az egyház missziós küldetésének egyik területe, amelyik a rendes egyházmegyei, illetve kerületi szervezettől elkülönülten, az egyes vallásfelekezetek felépítésének elveit követve működött és működik. A könyvben az ő életükkel ismerkedhetünk meg.