Kedves Professzor Úr jellemzők

"Fülep Lajos a század magyar szellemi életének az egyik legjelentősebb, legizgalmasabb, legösszetettebb alakja. Születése száztizedik és halála huszonötödik évfordulója alkalmából lehetőségem nyílt kötetbe gyűjteni azokat az esszéket, amelyeket az elmúlt években Fülep Lajosról írtam. A professzor, a pécsi egyetemi tanár, a zengővárkonyi lelkész és a budai Széher utat rávó magányos ember megidézésével szeretnék Fülep Lajos emberi arcának, nemes, prófétai alakjának megrajzolásához néhány vonással hozzájárulni." (Tüskés Tibor)