Kelemen Lajos élete és munkássága jellemzők

Kelemen Lajos a két világháború közötti korszakban Erdély legismertebb történetírója és legjelentősebb levéltárosa volt. Az ő érdeme az Erdélyi Múzeum-Egyesület mintegy milliós nagyságrendű levéltárának, az ország legértékesebb művelődési gyűjteményének beszerzése és közszolgálatba állítása. Történetírói munkásságát mintegy 400 könyv, tanulmány, forrásközlés és cikk jelzi, emellett többszáz előadás, számtalan városnéző séta mutatja közösségi elkötelezettségét, tudományos és népszerűsítő munkásságát. Csetri Elek kéziratban maradt utolsó munkájának kiadása rendkívül jelentős művelődéstörténeti esemény lehet mind a szorosan vett szakmabeliek, mind pedig a művelt olvasóközönség számára. A kötet a kegyeletes túlzásra hajló nekrológ hangvételén túlmenő valós képet próbál felvázolni, a műveiben ma is élő kutató tudóst igyekszik megidézni. A munka a szélesebb magyar közönségnek készült, a művelődni vágyó olvasóknak és szakembereknek egyaránt. Újat főleg abban próbál adni, hogy tudósi-levéltárosi munkásságán túlmenően igyekszik bepillantást nyújtani emberi életének mélységeibe, magánéletének eddig homályban maradt rejtelmeibe.