KELETKEZÉS VAGY TEREMTÉS? jellemzők

Semmi teológia. Csak tények. Tudományos alaposság. Egzakt fogalmak. A szerző tudós. Csak a saját területén mozog. Mégis e könyv végére egy zavarba ejtő következtetésre jut: Fel kell tételeznünk egy felsőbb, teremtő értelem létét ahhoz, hogy az élet keletkezését és fennmaradását magyarázni tudjuk.A szerző a kémia, fizika, biológia és határterületeik kiváló ismerője. De minél jobban elmélyült pályája során e tudományterületeken, annál nyilvánvalóbbá vált számára; valami nincs rendben a hivatalos, materialista életkeletkezés-felfogás körül. Elhatározta, végére jár ennek a kérdésnek. Kereste az életet magyarázó, tudományosan megalapozott, koherens és sziklaszilárd, logikus, cáfolhatatlan materialista tant. De nem találta. E helyett hibákra, csúsztatásokra, légből kapott feltételezésekre, félig kimunkált gondolatmenetekre bukkant csupán. Alapos, - sine ira et studio – azaz harag és elfogultság nélküli vizsgálódásait, s azokból eredeztetett téziseit foglalta össze e kötetben. Elegáns, tudom