Kémia tanári kézikönyv az általános iskolák 8. osztálya számára jellemzők

E tanári kézikönyv segítséget kíván nyújtani a tanárok napi munkájához. Tartalmazza a részletes tanmenetet, valamint a tananyag feldolgozását leckékre lebontva. Az egyes leckéknél megtalálhatók: az óra céljának meghatározása, néhány praktikus ötlettel, tanáccsal; a kísérlet elvégzéséhez szükséges anyagok és eszközök felsorolása; háttér: a tananyagon túlmutató szakmai anyag, szakmai kiegészítés, ami a tanár számára fontos lehet az adott órán; a tankönyvi feladatok megoldásai; a leckéhez tartozó munkafüzeti feladatok megoldásai. Ezen kívül tartalmazza még a nagyobb tananyagrészek összefoglalására és számonkérésére szolgáló témazáró feladatlapok megoldásait is.