Képalkotó eljárások jellemzők

Az eltelt évtizedek során a képalkotó diagnosztika számos új eljárással, így az ultrahang-, CT- és MR-vizsgálattal gazdagodott, melyek az orvosi gyakorlat nélkülözhetetlen eszközeinek bizonyultak. A digitális képalkotó módszerek és a számítógépes adatfeldolgozás, adat továbbítás mindennapossá válása egyre több informatikai ismeretet vár el a felhasználóktól. Ezek a körülmények tették sürgetővé egy, a mai igényeknek megfelelő, a képalkotó eljárások elméleti és gyakorlati alapjait áttekintő munka megjelentetését. A könyv mind a középfokú, mind a főiskolai szintű képalkotó technológiai képzésben résztvevők számára megfelelő összefoglalást nyújt, ugyanakkor a könyvet haszonnal forgathatják az érdeklődő orvostanhallgatók és szakorvosjelöltek is.