Képzés, tudás, munka jellemzők

"(...) A könyv átfogó képet nyújt a középfokú szakképzési rendszer egészéről, ideértve annak iskolarendszerű részét és a felnőttképzést. A téma megközelítése elsősorban a szerző vizsgálati aspektusát és kutatási irányait tükrözi, kevésbé pedagógiai, sokkal inkább a gazdasági és munkaerő-piaci szférával való kapcsolatrendszer részletes elemzése jelenti a fő vezérfonalat. Természetesen a vizsgálandó terület is hatalmas, túlmutat egy önálló könyv terjedelmi határain, ezért egyébként fontos kutatási területek (pl: finanszírozási kérdések, európai szintű oktatáspolitikai kitekintés) kimaradtak. (...)" (részlet a Bevezetésből)