Kertésznapló jellemzők

A Kertésznapló utazás is egyben. Több síkon és térben, időben, töredékben, de mindenek előtt Kertész Imre művét és személyiségét állítja a központjába. A szerzőnek már szólt egy könyve róla (Jób díja. Háttér és recepció). Kőbányai János ezúttal, a tudományos megközelítés béklyóiból szabadulva, meglehetősen csapongóan, de a sok kitérő kerülgetései során mégis mélyebbre - önmagába - ereszkedve, arra keresi a választ, hogy a magyar szellemi élet tradícióitól és intézményeitől oly távoli írói magatartás s a jelenének körülményeitől esztétikai értelemben oly kérlelhetetlen távolságtartás, valamint a pontossághoz való ragaszkodás milyen elsajátítandó esztétikai és "létszakmai" tanulságokat hordoz.